En digital tjänst för klimatberäkning inom
hotell och restaurang

Restauranger använder Plate Impact
för att driva faktisk förändring

40 000+

Beräknade rätter

2 000+

Tillgängliga ingredienser

30%

Uppmätt utsläppsminskning år 1

Varför klimatberäkna?

Livsmedelssektorn står idag för cirka 25% av de globala utsläppen, och vad vi väljer att servera för mat har en stor inverkan på miljön. För att åstadkomma faktisk förändring krävs innovativa lösningar för att minska matens klimatpåverkan, och samtidigt skapa tydlig affärsnytta.

Vår affärsidé är att erbjuda verktyg som möjliggör ett hållbart hållbarhetsarbete.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er?