Led den gröna omställningen inom hotell och restaurang

Avtryck buffé: 291,75 kg CO2e

Gå bortom branschstandarden

Hållbarhet har länge varit ett fokusområde i hotellbranschen, och många är idag miljöcertifierade. Huvudfokus har historiskt varit minskat svinn och ekologiska produkter, vilket är fantastiskt.

I en bransch med allt hårdare hållbarhetskrav där majoriteten har en miljöcertifiering kan det vara svårt att veta hur man ska ligga i framkant. 

Låt oss visa hur.

Så här hjälper vi er

Stärk er kommunikation

I en värld där erbjudanden blir allt mer lika, så finns det utrymme att positionera sig med ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete.

Vi hjälper er att skräddarsy presentationer och rapporter så att ni kan stärka er kommunikation och bli en ledare i branschen.

tray-with-breakfast

Frukost: 0,78 kg CO2e

people-dining-at-table

Erbjud utsläppsrapporter till
era företagsgäster

Få nöjdare kunder

Det blir allt vanligare i både privat och offentlig sektor att hållbarhetsarbetet är en avgörande fråga i upphandlingar. Står valet mellan två leverantörer väljer vi den med starkast klimatarbete.

Genom att erbjuda utsläppsrapporter från maten ni serverar hjälper ni era kunder förstå sin klimatpåverkan och nå sina klimatmål.

Förstå och utbilda

Genom att visualisera utsläppen för både enskilda ingredienser och hela rätter får er personal se den faktiska skillnaden i utsläpp mellan olika maträtter.

Ge er personal förmågan att fatta datadrivna hållbara beslut och på så sätt driva långsiktig förändring.

plate-with-salmon-and-sauce

Jämför utsläppsdata mellan
olika rätter

man-holding-a-presentation

Visa mätbar förbättring

Förbättra ert hållbarhetsarbete

Genom att mäta era utsläpp lägger ni grunden för ett datadrivet och modernt hållbarhetsarbete. Statistiken ni samlar kan exempelvis användas för att jämföra olika hotell, konferenser eller restauranger.

Tack vare att vårt verktyg beräknar och samlar information om era utsläpp får ni dessutom en referenspunkt att mäta ert förbättringsarbete mot. Ni kommer därför med säkerhet kunna kommunicera hur mycket ni och era kunder sänkt utsläppen från maten ni serverar över tid.

Så här fungerar Plate Impact