woman-chopping-vegetables

Klimatberäkning i restauranger

Klimatberäkning i restauranger är viktigt, men också komplext. I denna artikeln berättar vi vad som är bra att tänka på, och hur du kan minska din klimatpåverkan.

Livsmedelssektorn står idag för 20-30% av de globala utsläppen och maten vi äter spelar stor roll för vårt personliga CO2 footprint. För att nå en hållbar nivå beräknar WWF att vi behöver nå en gräns på 0,5kg CO2e per rätt innan 2030, idag ligger det svenska genomsnittet på 1,8kg (260% över målet).

Hur fungerar klimatberäkning?

Nästan alla livsmedel går igenom flera produktionssteg innan de hamnar i ett kök. För att göra en fullständig klimatberäkning beräknas och adderas utsläppen från varje produktionssteg. Ett mycket viktigt steg för att kunna jämföra livsmedel är att varje beräkning görs på samma sätt.

Förenklad värdekedja för livsmedel:

Vår dataleverantör CarbonClouds fokus på transparens och jämförbarhet gör att de sticker ut bland andra dataleverantörer. Detta är något vi värderar högt och är en stor anledning till att vi valt just dem som huvudleverantör.

Ekologiskt och närodlat måste väl vara bäst?

Detta är en komplex fråga utan ett enkelt svar! Generellt finns det inte en given korrelation mellan låg klimatpåverkan och ekologiska- och närodlade produkter. Låt oss titta på ett exempel gällande koldioxidutsläpp vid ekologisk odling:

  • Ekologisk odling tillåter inte konstgödsel, vilket leder till lägre skördar per hektar och mindre effektivt utnyttjad odlingsmark
  • Mindre effektivt utnyttjande av marken leder till en större markanvändning per odlad gröda
  • Större markanvändning leder i sin tur indirekt till ökade koldioxidutsläpp genom avskogning

Innebär detta att det är dåligt med ekologisk mat?

Nej! Ekologiskt odlad mat är viktigt ur flera avseenden, bland annat genom att det minskar användandet av växtskyddsmedel och använder varierade växtföljder. Likaså är även andra hållbarhetsinitiativ, som till exempel minskat svinn, mycket viktiga för att sänka överkonsumtionen och därmed minska våra totala utsläpp. Ökad hållbarhet är ett komplext pussel och det är otroligt svårt att optimera allt på samma gång.

Så här kan du göra för att minska din klimatpåverkan

Isolerar vi just klimatpåverkan som en faktor att optimera så finns det många parametrar att skruva på för att kraftigt reducera utsläppen från din mat. Ett exempel på en hållbarhetsåtgärd är att införa fler vegetariska rätter. Detta är generellt sätt effektivt då växtbaserade proteinkällor oftast har betydligt lägre klimatavtryck jämfört med animaliska. Ett annat exempel, för de som vill fortsätta äta kött, är att byta ut nötköttet mot kyckling. Visste du att kyckling i snitt släpper ut knappt 10% jämfört med nötkött? I Plate Impact kan du jämföra över 2000 ingredienser och hitta ditt eget sätt att minska matens klimatpåverkan!

Skillnaden i utsläpp mellan nötkött och kyckling

Våra senaste artiklar

Klimatberäkning i restauranger

Klimatberäkning i restauranger är viktigt, men också komplext. I denna artikeln berättar vi vad som är bra att tänka på, och hur du kan minska din klimatpåverkan.

Läs mer »