crew-making-drinks-hotel

Hållbarhetsinitiativ för hotell 2023

Hållbarhet för hotell och restauranger kan se olika ut. Här tipsar vi om sätt att driva förändring under 2023.

Hållbarhet är ett begrepp som ligger högt på de flesta företags agenda idag och många, om inte alla, är överens om vikten av att arbeta hållbart. Tittar du på vilket stort svenskt bolag som helst, oavsett bransch, så har de garanterat ett flertal hållbarhetsmål och hållbarhetsinitiativ i gång samtidigt.

Vad är egentligen hållbarhet och vad är det vi försöker förbättra?

Likt andra populära ”buzzwords” så finns det lika många definitioner av hållbarhet som det finns miljökonsulter och styrelsemöten. Vår definition av hållbarhet lånar vi av McGill University och den lyder: Hållbarhet betyder att möta våra behov utan att kompromissa framtida generationer att möta deras behov. Begreppet är alltså brett och innefattar flera faktorer, varav några exempel är:

  • Minska den globala uppvärmningen
  • Bibehålla/öka den ekologiska mångfalden
  • Bevara våra resurser genom minskat matsvinn

Att förstå alla hållbarhetsaspekter och vidta åtgärder för att optimera hela systemet är svårt, men för att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att vi försöker!

Minskad klimatpåverkan är kritiskt!

Mat står i dag för cirka 25% av de globala utsläppen. Hotellbranschen har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och det finns idag ett flertal certifikat och miljömärkningar som främst fokuserar på minskat matsvinn och ekologiska/närodlade ingredienser. En kritisk pusselbit som tyvärr ofta bortses från är matens klimatpåverkan.

Hur skapar du ett hållbart hållbarhetsarbete?

Många företag har svårt att kombinera hållbarhet och affärsnytta. Å ena sidan vill företagen maximera sin affärsnytta (få fler kunder, tjäna mer pengar) och å andra sidan vill de förbättra samhället genom hållbarhetsinitiativ. Vi är av den starka uppfattningen att du får störst utväxling genom att kombinera bägge delarna för att lyckas på lång sikt.

Exempel på ett hållbart hållbarhetsinitiativ 2023:

Idag vill fler och fler bolag ha koll på sina utsläpp. Här är ett hållbarhetsinitiativ som utgår från kundernas behov och som ni kan implementera redan idag:

  • Kundbehov: Företagsgäster ställer högre krav på att förstå vilken klimatpåverkan deras vistelser har
  • Lösning: Erbjud hållbarhetsrapporter för konferenser direkt till era företagsgäster vilket leder till ökad kundnöjdhet och fler bokningar
  • Hur: Använd verktyg, som exempelvis Plate Impact, för att automatiskt beräkna och visualisera utsläppen från maten ni serverar

Genom att kombinera insikterna från sitt hållbarhetsarbete med kundförståelse skapas klimatnytta och affärsnytta på samma gång!

Våra senaste artiklar

Klimatberäkning i restauranger

Klimatberäkning i restauranger är viktigt, men också komplext. I denna artikeln berättar vi vad som är bra att tänka på, och hur du kan minska din klimatpåverkan.

Läs mer »